A Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány 1996 októberében kezdte meg a működését.
Alapítók:
Szigetvári Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár, Szabadság u. 14.
(képviseli: Dr. Kiss Endre elnök)
Fuszekli Gépi Kötő Gazdasági Munkaközösség 7900 Szigetvár, Dencsházai u. 1.
(képviseli: Madaras Tamás és Madaras Zoltán ügyvezetők)
Deichler András 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 6.
Bogdán Csaba 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. III./21.

Bírósági nyilvántartásba vétel:
Baranya Megyei Bíróság
Pk. 60.228/1996/4. szám
Nyilvántartási száma: 991.
Kelt: 1996. december 30.

Az alapítvány célja:
A szigetvári zeneiskolában folyó szakmai oktatás színvonalasabbá tételének elősegítése, a
zeneiskola és a zeneiskola keretében belül oktatott más művészeti ágak (pl. néptánc) tárgyi
feltételeinek javítása, mind a diákok, mind a tanárok számára. Helyi zenei rendezvények
szervezéséhez anyagi segítségnyújtás.

A megalakuló kuratórium tagjai és tisztségviselői:

Elnök: Csökliné dr. Valler Mária
Titkár: Vörösné Magda Julianna
Tag: Dr. Zimányi Lászlóné
id. Madaras Zoltán ┼
Bogdán Csaba ┼
Demjén Ferenc
Keresnyei János

2011-ben közhasznú alapítvány lett a státusza és kötelezően felügyelő bizottságot kellett létre
hozni, melynek tagjai és tisztségviselői lettek:

Pirosné Tamás Krisztina elnök
Sziber Péterné tag
Pandurné Váradi Emese tag ┼

A 2014-es civil törvény változása következtében a felügyelő bizottságot nem volt kötelező
működtetni ezért megszüntettük. Csökliné dr. Valler Mária 18 éves kuratóriumi elnökség után
lemondott. Munkájáért óriási köszönet jár! Helyét Molnár Tamás vette át 2014-től. Ezzel
egy időben Vörösné Magda Julianna titkár, zenetanár is lemondott nyugdíjba vonulása miatt
és dr. Zimányi Lászlóné nyugalmazott zeneiskola igazgató is elköszönt a kuratóriumtól.
Nekik is kijár a nagy köszönet! Az elnökök alapítványi tevékenységükről külön
tájékoztatást adnak e könyv következő lapjain. E változások után kuratórium tagjai és
tisztségviselői 2014-től:

Molnár Tamás elnök
Kálmánné Német Zsuzsanna titkár
Nagy Csilla Erzsébet gazdasági vezető
Demjén Ferenc tag
Keresnyei János tag
ifj. Madaras Zoltán tag
Pirosné Tamás Krisztina tag

Az alapítvány működése alatt több tízmillió forinttal járult hozzá a zeneiskola tárgyi
feltételeinek a javításához, vállalkozók sokaságát kereste meg támogatásért. Versenyeket és
találkozókat finanszírozott, évi rendszerességgel meghirdeti népdaléneklési és rajzversenyét a
járás általános iskoláinak. Támogatta a növendékek és a tanárok zenei versenyre való eljutását
és még számos dologban járult hozzá ahhoz, hogy a zeneiskolába járó növendékek jobb
körülmények között folytathassák zenei tanulmányaikat.
Köszönjük a kuratórium tagjainak és minden támogatónknak a hosszú távon nyújtott
anyagi és szellemi segítséget!

Create your account