Bázisintézmény lettünk

Az Oktatási Hivatal először 2017-ben hirdetett pályázatot bázisintézményi cím elnyerésére. A
pályázati kiírás célja az volt, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő
intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,
· akiknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési-oktatási, szakképzési és
egyéb tevékenységeiben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő
szakmai innovációk;
· akik az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó
gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények
körében;
· akik minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és
lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és
tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, s így készek és
képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény
saját környezetében;
· akik bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai
közélet fejlődését.
A pályázatunkat pozitívan bírálták el és 2017-től 2020-ig megkaptuk az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye címet. A 2020-ban kiírt pályázaton újra elindultunk és 2023-ig újra
viselhetjük a bázisintézményi címet.

Jó gyakorlataink:
Hangszerbemutató körút a járás általános iskoláiban
A szigetvári járásban 45 település és 12 általános iskola található. A zeneiskolai felvételi előtt
minden általános iskolában hangszerbemutatót tartunk a tanulóknak. Célunk: a hangszerek
bemutatása és a tanulók érdeklődésének a felkeltése a hangszertanulás iránt. Emellett ez
rendkívüli énekóra is egyben, mely keretein belül a gyerekek zenei ismereteit bővítjük. A
célunkat elérjük az előadással: szép számban eljönnek a felvételire a gyerekek.

Szakmai kapcsolatépítés
Iskolánk már több mint két évtizede tanévenként egy alkalommal szakmai „kirándulást”
szervez művészeti iskolákba. Célunk az adott iskola megismerése, a szaktanárok

tapasztalatcseréje, ismeretek átvétele, aktualitások megbeszélése. A nap programja a
következő: délelőtt a település nevezetességeit ismerjük meg. Délután először
megismerkedünk magával az iskolával, utána órákat látogatunk – mindenki a szakjának
megfelelően –, majd az órát követően szakmai konzultációkat folytatunk. Egy-egy látogatás
után a meglátogatott iskola által meghirdetett rendezvényeken, versenyeken rendszeresen
részt veszünk. Összesen a régió 20 zeneiskolájában tettünk már szakmai látogatásokat. Ide
tartozik még, hogy a horvátországi Slatina zeneiskolájával 1998 óta folyamatosan szakmai
kapcsolatban vagyunk. Évente tartunk közös növendék- és tanári hangversenyeket.
Lebonyolítottunk közösen egy IPA pályázatot is.

A kisvárosi kultúra komolyzenei központja
Iskolánk, jellegénél fogva az oktatáson kívül nagyon fontosnak tartja a komolyzenei kultúra
ápolását a városban és a járás területén. Célunk, hogy a komolyzene mindenkihez eljusson a
településeinken. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több embert „behívjunk” a
zeneiskolába és megismertessük velük a zene emberekre gyakorolt pozitív hatásait.
Növendékeink, tanáraink minden jelentősebb eseményen szerepelnek. Rendkívül népszerűek
tanári és karácsonyi hangversenyeink. Több mint 15 éve indítottuk el a Tavasz a művészetek
jegyében c. rendezvénysorozatunkat, ezzel „öleljük át” színvonalas hangversenyekkel a teljes
tavaszi időszakot. Évente meghaladja az 50-et rendezvényeink száma, amelyeken valamilyen
formában részt veszünk. Ezek jelentős részét mi szervezzük.

Járási népdaléneklési verseny
2011 óta minden évben megrendezzük a járás általános és középiskolai tanulóinak. Célja
kettős:

 

  1. bemutatkozási lehetőség a tanulóknak,
  2. tehetségek felkutatása.
   A zsűri tagja a zeneiskolai magánénektanár is, aki a versenyt követően az általa kiválasztott
   tanulókat és szüleiket megkeresi és felajánlja a gyerekeknek a zeneiskolában való tanulás
   lehetőségét. Az utóbbi években több tehetséges gyereket sikerült így a zeneiskolai berkei közé
   „becsalogatni”.

 

Create your account